RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) przekazujemy Pani/Panu kluczowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo treningu s.c. z siedzibą w Katowicach, Ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice („CrossFit Południe”). 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów finansowych CrossFit Południe poprzez przesyłanie drogą elektroniczną na Pani/Pana adres e-mail, a także za pośrednictwem wiadomości sms oraz poprzez kontakt telefoniczny:

  • informacji handlowych dotyczących aktualnych akcji marketingowych oraz aktualnej oferty CrossFit Południe,

  • informacji handlowych o produktach, promocjach i usługach CrossFit Południe,

  • przekazywania informacji od podmiotów współpracujących z CrossFit Południe, świadczących usługi powiązane z ofertą CrossFit Południe, informacji o ich produktach, promocjach i usługach, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu dla powyższych potrzeb (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na ich przetwarzanie może zostać przez Panią/Pana w każdej chwili wycofana (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług zapewniających wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych i komunikacyjnych CrossFit Południe, oraz inne podmioty wspierające nas w działaniach marketingowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji powyższego celu przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody, tj. do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

W przypadkach i na zasadach uregulowanych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

 

Okresy przetwarzania danych osobowych

 

 

1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:

 

  1. dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy, bez zakładania konta w Serwisie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową,

  2. dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,

  3. dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa.

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

 

1. Jeśli chce Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych prosimy podać zarejestrowany uprzednio w Serwisie adres email i wysłać wiadomość o poniższej treści:

 

Zwracam się z żądaniem wstrzymania przetwarzania moich danych osobowych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

pod adres: box@crossfitpoludnie.com.

 

2. Po wycofaniu zgody drogą mailową użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie wpływu swojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT, przetworzenie oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 2 dni roboczych od otrzymania przez użytkownika naszego potwierdzenia.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r. Może ona w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie. Zachęcamy do odwiedzania Strony celem poznania aktualnej wersji.